Connect with us

Ciekawe

Badania lekarskie przed przyjęciem do pracy

Published

on

Na profilaktyczne badania pracodawca zobowiązany jest kierować wszystkich pracowników, których zatrudnia u siebie w oparciu o umowę o pracę. Tego rodzaju badania medyczne muszą przede wszystkim sprawdzić, czy dany pracownik posiada odpowiedni stan zdrowia oraz predyspozycje niezbędne do pracy na wyznaczonym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest kontrola nad tym, aby żaden z pracowników nie świadczył pracy na jego rzecz, jeśli nie posiada do tego ważnego orzeczenia lekarskiego.

Wstępne badania

Wstępne badanie, które najczęściej przeprowadzane jest w przypadku pracowników, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę u danego przedsiębiorcy ma za zadanie ocenić, czy osoba ubiegająca się o dane stanowisko posiada wszystkie odpowiednie zdolności (z puntu widzenia medycyny) do wykonywania takiej, a nie innej pracy. Badania wstępne, poza tym, że dotyczą nowo przyjętych pracowników obowiązują również:
– pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska,
– pracowników zmieniających nawet czasowo stanowisko pracy na takie, w którym panują czynniki uciążliwe.
Badania dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o prace, niezależnie od tego, w jakim wymiarze godzin pełnią oni pracę na rzecz pracodawcy. To, co podlega badaniom okresowym czy wstępnym zależy przede wszystkim od stanowiska, jaki pracownik będzie zajmował lub na którym dotychczas pracował. Niezależnie jednak od tego, zawsze obowiązkowym punktem wszystkich badań wstępnych jest wizyta u lekarza specjalisty z dziedziny medycyny pracy. Lekarz, w razie wątpliwości kieruje na dodatkowe badania medyczne oraz te, których przejście jest niezbędne do zatrudnienia pracownika na danym stanowisku.

Badania okresowe

Poza koniecznością odbycia badań wstępnych, pracodawca zobowiązany jest do wysyłania swoich pracowników co jakiś czas (w zależności od stanowiska czas ten może być nieco krótszy lub dłuższy) na okresowe badania, potwierdzające lub nie jego dalszą zdolność do pełnienia dotychczasowych funkcji. W czasie tych badań lekarz sprawdza, czy panujące na stanowisku pracy czynniki nie wpływają negatywnie na stan zdrowia badanego pracownika (szczególnie istotne jest to w przypadku wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z czynnikami niezwykle uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia). Dodatkowo badania okresowe muszą również przejść pracownicy, którzy z różnych powodów byli niezdolni do podjęcia pracy przez okres wynoszący więcej niż 30 dni, począwszy od dnia, w którym niezdolność do pracy została zgłoszona pracodawcy (chodzi tu przede wszystkim o zwolnienia lekarskie).

Więcej informacji znajdziesz na stronie synevo.pl/badania

Ciekawe

Przepakowywanie w firmie i u producenta

Published

on

Pakowanie produktów w opakowania zbiorcze to często ostatni etap wytwarzania w fabryce. Przepakowywanie towarów jest w wielu przedsiębiorstwach outsourcingowane, zlecane firmom zewnętrznym. Czy słusznie?
(więcej…)

Continue Reading

Ciekawe

Co warto wiedzieć o przydomowych przepompowniach ścieków?

Published

on

Przydomowe przepompownie ścieków służą do odprowadzania ścieków, czy to komunalnych, czy sanitarnych do dostępnej kanalizacji zbiorczej albo do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Takie urządzenia są stosowane w przypadkach, gdy nie ma możliwości podłączenia domu do ogólnego systemu wodno-kanalizacyjnego albo wykonanie takiej instalacji jest mało opłacalne.
(więcej…)

Continue Reading

Ciekawe

Pedalboardy – dlaczego warto je kupić?

Published

on

Dla osób, których pasją jest muzyka duże znaczenie ma sprzęt, w którym mogą przechowywać swoje instrumenty. To sposób na to, by właściwie zadbać o transport drogich instrumentów. Ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy często podróżujemy, np. w związku z koncertami.
(więcej…)

Continue Reading

Popularne